Bezpieczeństwo  w podróży

Państwa bezpieczeństwo to dla nas priorytet, dlatego wybierając się w podróż warto zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia w trakcie wyjazdu.

Wszyscy nasi klienci w cenie wypoczynku otrzymują podstawowy pakiet ubezpieczeniowy, są to Koszty Leczenia ( KL) oraz Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW). W niektórych przypadkach zakres polisy ubezpieczeniowej może być rozszerzony.Dokładne warunki dot. zarówno firmy ubezpieczeniowej, jaki  i zakresu ubezpieczenia, organizatora Państwa wypoczynku podawane są indywidualnie, przy zakupie imprezy turystycznej.

Warto jednak pamiętać, iż podstawowy pakiet ubezpieczeniowy, niejednokrotnie może okazać się niewystarczający. W takich przypadkach koszty przewyższające wartość polisy pokrywane są we własnym zakresie klienta, dlatego wybierając się w podróż warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeń indywidualnych. Nasz pracownik pomoże dobrać odpowiedni wariantu polisy ubezpieczeniowej, dopasowanej indywidualnie do Państwa wyjazdu, jego formy oraz kierunku tak, aby wypoczynek był nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny.
 

Dodatkowe, rekomendowane warianty ubezpieczenia:

*Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

* Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej.

*Doubezpieczenie w zakresie Kosztów Leczenia,oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

*Assistance ( pomoc w podróży).

*Odpowiedzialność Cywilna ( za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe OC/O jak i rzeczowe O/R- szczególnie polecane w przypadku podróży z małymi dziećmi, oraz wyjazdów narciarskich).

*Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

*Ubezpieczenie bagażu podróżnego.

*Ubezpieczenie dot.Chorób Przewlekłych.

*Amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportów ekstremalnych- wysokiego ryzyka( np.wspinaczka górska, sporty motorowe lub motorowodne, kitesurfing, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, raftingi itp.).

*Ubezpieczenie zdarzeń związanych z jazdą na nartach/ snowboardzie.